[poem=font=",6,darkblue,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4," type=2 line=1 align=center use=ex num="0,black""] سر ياقلم 00 مالي على الصبر طاقه =صبري تعدىْ الحد ماعاد ينطاق
إكتب لمثلي قصته واشتياقه = في خطك الواضح على بيض الاوراق
قصة حزينٍ صافي الحرذاقه = أنا بذكرى ماصله خاطري ضاق
باقوا به الاصحاب والوقت باقه =وصار الضحيه بين باير وبواق
يمشي وهو ماحس في كسر ساقه = أمسى على ساقين وأصبح على ساق
وهذي سواة الوقت شين اصطفاقه = الوقت لويصفي لك أيام 00 دراق
لاشك يامن معك عقل ولباقه = بنصحك كان انك للامثال تشتاق
صادق رجالٍ يعرفون الصداقه =يقفون صفك يوم يبسات الارياق
ومن يرغب افراقك فعجل فراقه = جاز الذي يجزيك : إفراق بفراق
يقوله اللي جاير الوقت عاقه = ولازال في غيبوبه الهم ما فاق
حظه على اقشر شي للنفس ساقه =بقبور الاحيا 00 ينتظر يوم الاطلاق [/poem]