[poem=font=",6,darkblue,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4," type=2 line=1 align=center use=ex num="0,black""] يوم جرى لي بالبسيطا تواعيس = بالسهله اللي مثل لبة منيره
عيا حلال القوم لايشتغل ريس = والماء خلص والموت قدم وزيره
في سهلة فيها المنايا متاريس = يبدي بها المشحوف مافي ضميره
ماني وانا بندر بهيس ولد هيس = هيس ايدنع عند حرمة قصيره
اليا بغيت اجلس ترى لي مجاليس = واليا بغيت انهج دروبي عسيره [/poem]