[poem=font=",6,darkblue,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4," type=2 line=1 align=center use=ex num="0,black""]
ادخل على الله واسلم الامر تسليم = واستغفرة واستذكرة واستميحة
وضح النوايا والمساري مجاهيم = والحلم غالي واليالي شحيحة
سادت مفاهيم وبادت مفاهيم =ويح الزمن يابنت الاجواد ويحة
خلي علوم أمسيسن المرازيم = واخذي علوم مصمصمين القريحة
حنا طنايا عبس يامذير الريم = حنا مقابيس الوغى يامليحة
حنا سلايل قاسم الخيل ودليم = وزعتنا يوم المكايد رجيحة
بدو حفايا مانصفتنا المقاسيم = وبصدورنا عز تطارخ فحيحة
نرعى رفيق البرق في ساقة الغيم = ومن يستبيح حدودنا مانبيحة
ولاياترع في هرجتة دفش وبهيم = خطو الهبود اللي تكابر فطيحة
عن ساقط الهرجة نطق الملاطيم = ومن طاح فيها مارحمنا مطيحة
نكبر عن الطفسة ونجزع من الضيم= ونموت ما ناطا شليل الفضيحة
نزوم زومات الرجال المحاشيم = ونهد هدات النمور الجريحة
ربع على در المنايا مفاطيم = من هازنا زاغت عجوزة تصيحة
اليا تغشلينا عسير الشغاميم =لومك على اللي مايبرهن مديحة
وان لولشن محشمات الملاثيم = والموت حثرب بالحناجر ضبيحة
جينا من اقصانا سحايب مراديم = كل يذكي حروتة عن نطيحة
يازين دح قفوشنا لة ترانيم = والعج واقف والفعايل صريحة
كان المنايا سوقها مابعد سيم = والخوف برك بالقلوب الكسيحة
حنا زباينها على الملازيم = علما يقرية النصيح لنصيحة
واللي بنى بيتة نبية ابراهيم =إنا طريق المستميت لضريحة
بني رشيد ان عتم الجو الجو تعتيم= ماللردى فينا ملامح وليحة
أجسر من الرعاد واكرم من الديم = سمر الجباة اهل الوجية الفليحة
خوينا نقرية عزة وتحشيم =دخيلنا دونة عن الموت صيحة
يابنت ماحنا فقارا معاديم =لوماسكنّا القصور الفسيحة
تجار لوحاشت يدينا ملاليم = ومن الغناة قلوبنا مستريحة
مانستضيق ليالفونا معازيم = لضيف لونذبح حدينا ذبيحة
دايم ايدينا للعطايا مواليم = لي خانت الفزعة وجية كليحة
طال القريض ومقبل الود ومقيم = والبال عيا طارقة لايريحة
اقولها وابصم على القول تبصيم = والعلم بين زايفة من صحيحة
ماهو قصور بالحرار الصماصيم = كل بدرب العز قد هب ريحة
مدحي لربعي مايذم الاكاريم =ولايستشك الا خبيث الشريحة
والحق واضح لرجال المفاهيم = والحقد يخرث بالنفوس القبيحة
والشر من جيت معزي وهو نيم = واليوم وحده والشريعه سميحة [/poem]