[poem=font=",6,darkblue,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4," type=2 line=1 align=center use=ex num="0,black""] ياتلّ قلبي تلّ غربٍ ربع سانيه = ماعيّن منه غير العراقي براس أرشاه
على أبو دليقٍ فوق دمث النحر كاسيه = حمار وبياضٍ يشبه النوّ من منشاه
أتشعشع أخلوم البدر لافرقّه بيديه = يشادي الضباب اليا تعدى القمر غطّاه
على عود موزٍ جاريّ الما مع ساقيه = وزدٍ على زمّة نباته قراحٍ ماه
الا واعيون الليّ كشف برقه راعيه = يتلّ السبوق وقام راع الولع يشعاه
الا يارسولي بلغّه ماقدرت أجيه = سلملي عليه وخذّ سلامه وعطنياه
لاقالو تحبّه قلت ماعادني بأبيه = وأنا أشفق له أشفا من سقيم المرض لدواه
أقويّ عزومي كنّ معاد عندي فيه = وأنا والله انّي مونسٍ البلا وأكناه
عروق الحشى ماتنبت الاّ على طاريه = تنامى على قربه وتهجر على فرقاه
فترى من يعذل مولعٍ من هوى غاليه = مثل من يحاول يعدل السيل من منحاه
فأنا شفت ناسٍ صلحوّ فالهوى تشويه = لا عيّن وليفه مخلصٍ كلّ يومٍ جاه
لوّ انّ الهوى ذالنوع محدٍ تعذّب فيه = الكل أهتنى فالحبّ حتى الطلي والشاه [/poem]