[poem=font=",6,darkblue,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4," type=2 line=1 align=center use=ex num="0,black""] يـافــر قـلـبــي فــريــر مــلــوع الــكــدري=مــوح" تـعـاوي نميـلـي" قـصــر دونـــه
جلع وشاف خلـوي" جـاه مـن حـدري=وراح يتصافق بروس الريش ومتونه
علـى وليـف" بشوفـه ينشـرح صـدري=لا شـــــك دونـــــه مـقــاريــد" يــلــدونــه
علـيـه حـالـي تخـلـه شـوكـة الـسـدري=من يوم شفته وروحـي فيـه مقرونـه
يازين جرحـك سطابـي وأنـت ماتـدري=فـي داخـلـي الحـشـاء متعـظـم" كـونـه
إرحـم قتيـل العيـون وطـرفـك الـخـدري=صـب" يبـي منـكـم الرحـمـه وتجفـونـه
تـــرى لـذايــذ عـرابـيـن الــهــوى بــــدريإ=ليا قوى العود نبت الشوك بغصونـه [/poem]